Zapytanie ofertowe – Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentacji w celu uzyskania ochrony własności wzoru użytkowego

GD Star Rating
loading...

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentacji w celu uzyskania ochrony własności wzoru użytkowego.

Treść zapytania znajduje się w załączniku:

zapytanie ofertowe Bon na PATENT

Oferty prosimy składać na dołączonym formularzu oferty:

zalacznik_1_formularz_ofertowy Bon na patent

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia wykonawcy zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego:

zalacznik_2_oswiadczenia_wykonawcy Bon na patent zał.2

GD Star Rating
loading...