Wynik wyboru zapytania ofertowego

GD Star Rating
loading...

Szanowni oferenci,

W wyniku zapytania ofertowego zamieszczonego pod adresem Link do – Zapytanie ofertowe …, dotyczącego wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentacji, której zakres wskazano w zapytaniu ofertowym, po rozpatrzeniu wszystkich złożonych ofert zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi na zapytaniu ofertowym, informujemy o wybraniu IDhouse Strojny & Asssociates Mariusz Strojny, Kancelaria Patentowa Kluczewska-Strojny, jako wykonawcy ww. usługi.

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie wyboru wykonawcy usługi.

GD Star Rating
loading...