Wynik wyboru wykonawcy zapytania ofertowego

GD Star Rating
loading...

Szanowni oferenci,

W wyniku zapytania ofertowego zamieszczonego pod adresem Link do – Zapytanie ofertowe …, dotyczącego wykonania usługi badawczo-rozwojowej, której zakres wskazano w zapytaniu ofertowym, po rozpatrzeniu wszystkich złożonych ofert zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi na zapytaniu ofertowym, informujemy o wybraniu jednostki naukowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jako wykonawcy ww. usługi.

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie wyboru wykonawcy usługi.

GD Star Rating
loading...