Gwarancja na pokrowce i futerały

GD Star Rating
loading...

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA POKROWIEC LUB FUTERAŁ MARKI CANTO

Firma PPHU Prusakowski, właściciel marki CANTO udziela na swoje produkty 24 miesięcznej gwarancji. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego naprawiane będą wszystkie wady pokrowca lub futerału ujawnione w trakcie obowiązywania gwarancji. W przypadku braku możliwości naprawy producent zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany produktu na nowy lub wolny od wad.

Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych, w tym rozdarć ostrymi przedmiotami.
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania pokrowca lub futerału lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- uszkodzeń w skutek niewłaściwego przechowywania pokrowca lub futerału (nadmierna wilgoć, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, ogień, wszelkiego rodzaju ciecze, oddziaływanie czynników o charakterze chemicznym itp.)
- uszkodzeń spowodowanych żywiołami, tj. pożarami, powodziami, huraganami i innymi czynnikami zewnętrznymi.
- uszkodzeń w wyniku przenoszenia lub przechowywania przedmiotów, których charakterystyka może wpływać na osłabienie konstrukcji futerału lub pokrowca, tj. znaczne obciążenie, przenoszenie przedmiotów o zupełnie innym kształcie, charakterystyce powodujące obciążanie lub wycieranie pokrowca w wąskim obszarze lub w inny sposób wpływając na wytrzymałość konstrukcji, a także narażaniem na działanie czynników mogących reagować z użytym materiałem lub narażać go na uszkodzenie.
- uszkodzeń będących następstwem zaniedbania, mającego charakter długofalowy, nie zgłoszony w ciągu 7 dni po powstaniu wady lub uszkodzenia.
- uszkodzeń innych elementów lub przedmiotów poza pokrowcem lub futerałem objętym niniejszą gwarancją bez względu na powód ich powstania.
UWAGA!
Producent pokrowców i futerałów marki Canto pomimo starannej selekcji używanych materiałów do produkcji swoich pokrowców, nie gwarantuje wytrzymałości części metalowych, pasów lub innych elementów nośnych używanych w pokrowcach oraz nie gwarantuje pełnej ochrony instrumentu przed uszkodzeniami. Zerwanie któregokolwiek z elementów metalowych lub nośnych, w skutek którego może nastąpić uszkodzenie przechowywanego w pokrowcu lub futerale instrumentu lub innego przedmiotu, nie może być podstawą roszczeń odszkodowawczych w zakresie naprawy lub wymiany instrumentów muzycznych lub innych elementów będących przechowywanych w pokrowcu lub futerale.
Wszelką odpowiedzialność za używany przedmiot w pokrowcu lub futerale marki Canto ponosi jego właściciel lub użytkownik bez względu na charakter uszkodzenia pokrowca lub futerału.

Niniejsza gwarancja ważna jest tylko i wyłącznie razem z dowodem zakupu pokrowca.

Gwarancja nie wyklucza praw konsumenta z tytułu rękojmi oraz innych praw wynikających z obowiązujących przepisów.
Ceniąc opinię użytkowników w zakresie ich wrażeń z użytkowania produktu, prosimy o zgłaszanie wszelkich sugestii odnośnie funkcjonalności lub innych uwag dotyczących ulepszenia konstrukcji pokrowców lub futerałów na adres e-mail: info@canto.pl

GD Star Rating
loading...