Wynik wyboru zapytania ofertowego

Szanowni oferenci, W wyniku zapytania ofertowego zamieszczonego pod adresem Link do – Zapytanie ofertowe …, dotyczącego wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentacji, której zakres wskazano w zapytaniu ofertowym, po rozpatrzeniu wszystkich złożonych ofert zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi na zapytaniu ofertowym, informujemy o wybraniu IDhouse Strojny & Asssociates Mariusz Strojny, Kancelaria Patentowa Kluczewska-Strojny, jako wykonawcy ww. usługi. Serdecznie dziękujemy za udział…

Czytaj dalej →

Zapytanie ofertowe – Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentacji w celu uzyskania ochrony własności wzoru użytkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentacji w celu uzyskania ochrony własności wzoru użytkowego. Treść zapytania znajduje się w załączniku: zapytanie ofertowe Bon na PATENT Oferty prosimy składać na dołączonym formularzu oferty: zalacznik_1_formularz_ofertowy Bon na patent Prosimy również o wypełnienie oświadczenia wykonawcy zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego: zalacznik_2_oswiadczenia_wykonawcy Bon na patent zał.2

Czytaj dalej →